doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

historik umění zaměřený na památkovou péči, architekturu a urbanismus, vysokoškolský pedagog

Železniční most je nejen vynikající technickou památkou, ale také klíčovou součástí panoramatu města. Jako má Pražský Hrad jako podnož a součást obrazu Malou Stranu a Karlův most, tak Vyšehrad výtvarně doplňují vily na Výtoni a zejména působivá konstrukce železničního mostu. Most je ikonickou branou do Pražské památkové rezervace a jako takový musí být respektován a zachován.