Hana Kordová Marvanová

právnička a politička, senátorka za Prahu 11

K železničnímu mostu na Výtoni mě pojí osobní pouto, bydlela jsem totiž poblíž na nábřeží a denně jsem se tak mohla kochat krásným výhledem na čisté mostní křivky nad Vltavou. Tento železniční most je kulturní památkou, která se podílí na jedinečném duchu Prahy, a proto je třeba udělat vše pro to, aby byl zachován jeho historický osobitý styl i pro další generace. Jsem proto přesvědčena, že železniční most pod Vyšehradem má být opraven ve stávající podobě. Byla by ho totiž nenahraditelná škoda.