Ing. arch. David Kraus

architekt, pedagog, držtiel České ceny za architekturu 2018

Mnoho z nás má v této stavbě především emoce, vzpomínky a konkrétní zážitky, tvoří tedy nejen pražské panorama, ale i naši kolektivní paměť.

Jeho konstrukce je obyčejná a právě proto tak autentická. Ve světě vidím snahu takové stavby spíše zapojit do potřeb moderního města.

Nebourat!