Ing. Ondřej Hofmeister

architekt

Železniční most pod Vyšehradem je kulturní hodnota nejen sám o sobě, ale i jeho okolí je jedinečné a velmi citlivé na jakékoliv změny. Z architektonické soutěže vyšel jako vítězný návrh, který je zbytečně dominantní a rozhodně nedosahuje estetické a užitné kvality, jakou nabízí stávající historická konstrukce. Je naším úkolem tuto památkově cennou konstrukci zachovat pro další generace. Šlo to provést s mostem ve Stádlci, musí to jít i s mostem pod Vyšehradem. Jsme dost bohatí na to, abychom pečovali o paměť místa, které je nám tak drahé.