Martin Rajniš

architekt, urbanista

Železniční most, tak jak ho známe, je ikonou pražskejch mostů. Ve 40. letech jsem hodiny a někdy i dny trávil na pravobřežní straně železničního mostu a stal se pro mě jedním z podstatných symbolů Prahy.