MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

senátor, lékař, pedagog, občanský aktivista

Železniční most mezi Smíchovem a Výtoní je jedinečnou dominantou Prahy. Stavbou, která po mnoho generací vytvářela identitu města. Je možné ji zbořit a ublížit paměti, ale také ji můžeme pro nás i další generace zachovat. Odborníci tvrdí, že most lze opravit a při tom vyhovět nárokům pro budoucí dopravu. Chovejme se odpovědně k odkazu našich předků, i když to může být zdánlivě složitější cesta.