PhDr. Jaromír Typlt

spisovatel, teoretik umění, kurátor galerie Art brut Praha

Příští generace se možná budou dívat už jen na fotografie mostu a budou se ptát, proč jsme byli tak slepí a připustili, aby byla z Prahy odstraněna tato strohá elegance z doby Julese Verna. A to dokonce právě v době, kdy neobyčejně stoupá popularita staré industriální architektury jak u historiků architektury, tak i u veřejnosti. Tiše doufám, že se ten bezohledný plán podaří zvrátit, i když leckdo tím asi přijde o zakázky, na které se už těšil.

Před lety jsem v Liberci musel přihlížet, jak se ve jménu zvýšených zisků a navzdory protestům odborníků bourá nenahraditelný „starý“ obchodní dům Ještěd. Praha na tom byla líp, svůj obchodní dům Máj si tenkrát uhájila. A tak doufám, že teď Pražané dokážou promluvit stejně slyšitelně a nedovolí Českým drahám odstranit ty čisté mostní křivky, na které se nad Vltavou tak rádi díváme.