prof. PhDr. Pavel Kalina, Ph.D.

historik umění, historik architektury a vysokoškolský učitel