RNDr. Aleš Špičák, CSc.

seismolog a vulkanolog, ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR v. v. i.

Přes tento krásný most často chodím nebo jedu na kole a často se na něj dívám z Vyšehradu. Na Vyšehrad vodím všechny zahraniční návštěvy našeho (Geofyzikálního) ústavu AV ČR a pohled přes železniční most na Prahu je něco, co naše hosty naprosto fascinuje.