Vladimir 518

rapper, výtvarník, grafik

Finální výsledek soutěže na novou podobu tzv. železničního mostu považuji bohužel za velmi nešťastný. Stavební kultura přelomu 19. a 20. století má své specifické kvality, a to i v kontextu industriálních či dopravních staveb. Proto podporuji myšlenku ještě jednou otevřít širokou diskuzi nad zachováním (rekonstruováním) stávajících konstrukcí a upřednostnění některého z návrhů, který stávající stav doplňuje a rozvádí.