5. 10. 2023

Proč nebourat?

1. Železniční most je památka

 • Most je kulturní památka v centru města a v památkové rezervaci UNESCO. Je klíčovou součástí panoramatu Prahy a výhledů z mnoha míst města.
 • Most je jedním z posledních svého druhu v České republice.
 • Výjimečnost mostu představuje potenciál pro příjmy Prahy z turismu. Most také pomáhá zvýšit atraktivitu nejen historického jádra Prahy pro turisty i občany ČR.
 • V zahraničí se historické mosty, které jsou obdobně výjimečné a ikonické jako most pod Vyšehradem, opravují.
 • Bourání mostu by byla promarněná šance a mezinárodní ostuda.
 • Přístup pro cyklisty a pěší včetně bezbariérovosti lze vyřešit i při zachování mostu.

2. Železniční most je výjimečný

 • Krása a unikátnost mostu je v elegantní jednoduchosti jeho konstrukce.
 • Jde o výjimečně kvalitní stavbu, která bez výrazné údržby vydržela sloužit svému účelu 120 let, a to jako zcela funkční památka.
 • Novostavba – vítězný návrh soutěžního dialogu – je svou kvalitou zcela neadekvátní náhradou současného mostu.
 • Historická a kulturní hodnota mostu časem poroste. 
 • Každá památka má svou kritickou dobu, kdy lze zachránit. Pokud most nyní zbouráme, budeme za pár let litovat, stejně jako nyní litujeme zboření výjimečného nádraží Těšnov.
 • Novostavba mostu navždy změní pražské panorama a výhledy z různých míst města.
 • Za zachování mostu se postavilo 18.000 občanů z celé České republiky, 140 architektů a další osobnosti veřejného života – umělci, politici, vědci a další.

3. Stát má dodržovat zákony

 • Státní instituce má dodržovat zákony České republiky a jít v tom příkladem. 
 • Rozvoj dopravy se nemá a nesmí dít na úkor památkové péče.
 • Zachování historické podoby mostu může potvrdit smysluplnost památkové péče – památkáři by se neměli omezovat na řešení typu oken v okrajových částech Prahy, zatímco je devastována zásadní památka v centru města.
 • Musíme se vyhnout vyprázdněnému, neautentickému řešení, které sice dodrží formální, ale zcela nesmyslně formulované nároky na památkovou ochranu (zachování pilířů a tvaru tří oblouků).
 • Zbourání mostu by byl precedens a ukázka toho, že stát není schopný udržovat své kulturní dědictví.
 • Soutěžní dialog o novou podobu mostu byl zpackaný. Pokud bude jeho výsledek realizován, jedná se také o precedens pro architektonické soutěže v rámci památkové ochrany. 
 • Zachování současné podoby mostu jednoznačně podporuje UNESCO.

4. Prosazovat novostavbu je nedůvěryhodné

 • Správa železnic je v prosazování novostavby jako jediného řešení zcela nedůvěryhodná (zanedbaná údržba mostu, opakovaná snaha sejmout z mostu památkovou ochranu, radikální obraty v jiných případech – např. se léta tvrdilo, že Branický most nejde zdvojkolejnit, přesně to se teď děje).
 • Most byl vědomě ponechán chátrání a Správa železnic si nyní bere cestující na této klíčové železniční trase za rukojmí k prosazení zakázky na novostavbu. 
 • Nový most znamená líné, fádní řešení Správy železnic.
 • Ministr Kupka, který má o mostu učinit konečné rozhodnutí, navíc nemá obsazenou pozici šéfa sekce drážní, vodní a letecké dopravy na Ministerstvu dopravy, je tedy názorově napospas Správě železnic.
 • ČVUT, TOPCON, SUDOP a SŽ – všichni aktéři, kteří se vyslovují pro novostavbu, jsou mezi sebou pevně provázáni ekonomickými zájmy – zakázkami.
 • Snaha o zbourání mostu je důkazem a důsledkem celkové destrukce státní správy za posledních 30 let. 

5. Novostavba není lepší řešení

 • Stavba nového mostu nemusí být nejrychlejší řešení – novostavba vyžaduje sejmutí památkové ochrany, tento proces se může táhnout roky.
 • Magistrát disponuje harmonogramem novostavby versus opravy stávajícího mostu – i komplexní oprava může být ve výsledku mnohem rychlejší než stavět nový most.
 • Nový návrh studia 2T nesplňuje současné normy stejně jako současná podoba historického mostu. 
 • Dotčené městské části – Praha 2 a Praha 5 – nesouhlasí s novostavbou podle prosazovaného návrhu T2.
 • Nový návrh počítá s uzavřením území Výtoně pro auta.
 • Umístění zastávky na Výtoni v novém návrhu T2 sabotuje osud nádraží Vyšehrad a možnost rozptýlit potenciální nápor cestujících na Výtoň a na Albertov. 
 • Pod Vltavou se budou stavět nové železniční tunely, které pojmou významnou část železniční dopravy a uleví obyvatelům Nuslí od nadměrné dopravy přímo kolem jejich domů.
 • Po mostě v budoucnu nemá jezdit nákladní doprava. 
 • Zachování mostu je environmentálně šetrnější řešení než novostavba. 
 • Zachování historické konstrukce se neslučuje s novostavbou mostu, plány na přesunutí mostu jinam na Vltavě jsou už jen vzhledem k aktuálnímu územnímu plánu naprosto nereálné opíjení veřejnosti rohlíkem.

6. Železniční most je opravitelný

 • Víme, že most je opravitelný. Ŕíkají to čeští i zahraniční mostní inženýři.
 • Oprava může být levnější než novostavba.
 • Mnoho peněz se ušetřilo v minulosti na prakticky neexistující údržbě mostu jeho vlastníkem, Správou železnic. Tyto peníze by nyní měly jít na záchranu mostu.
 • Ušetřené peníze se dají využít na lepší zabezpečení dopravy na soumostí.
 • Finanční porovnání, které zadal vlastník mostu Správa železnic, porovnává novostavbu a starý projekt, který aktuálně není na stole.
 • Nová stavba nebude stát stejně jako ostatní významné pouze plánované 2 miliardy a bude potřebovat po pár letech údržbu, která něco stojí.
 • Oprava mostu bude mít ekonomický přínos – zakázky půjdou českým nýtařským firmám.
 • Čeští inženýři a nýtaři most podle vlastních vyjádření dokáží opravit.
 • Oprava mostu by využila výsledky výzkumu ČVUT v rámci projektu “Metody pro zajištění udržitelnosti ocelových mostních konstrukcí industriálního kulturního dědictví o zachování historických” za více než 18 mil. Kč.  
 • Je k dispozici expertíza špičkových zahraničních expertů, stačí jí využít.