Otevřený dopis ministru dopravy Martinu Kupkovi: Slíbená analýza kulturního dědictví nebyla zadána, zastavte bourání mostu pod Vyšehradem

V prosinci 2023 ministr dopravy Martin Kupka nařídil Správě železnic nechat před dalším postupem zpracovat analýzu dopadu na kulturní dědictví – Heritage Impact Assessment (HIA). Tento krok posvětilo i UNESCO. Analýza měla trvat tři měsíce, dosud ale dle dostupných veřejných zdrojů nebyla ani zadána. 

Přesto se v rozporu s ministrovým vlastním rozhodnutím pokračuje v přípravě bourání významné kulturní památky v historickém centru Prahy a utrácí se prostředky daňových poplatníků. To považujeme za nepřijatelné.

Spolek dále upozorňuje na časté průjezdy nákladních vlaků po mostu a na vznikající alternativní studii mezinárodního týmu.

Tříkolejný most není řešení do budoucna. Řešení je v tunelech

Na pokyn ministra dopravy Martina Kupky se sešli zástupci Správy železnic a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy s Ing. Jiřím Pospíšilem, Ph.D. z dopravní fakulty ČVUT, spoluautorem studie vypracované pro spolek Nebourat. Studie i po aktualizaci s novými, vyššími počty vlaků, ukazuje, že třetí kolej železničního mostu nutná není.

Budoucnost železnice je v tunelech pod Prahou. Čím dříve budou postaveny, tím lépe. Cenné místo na povrchu si říká o nejlepší dostupnou dopravní technologii. „Vidíme v přímém přenosu, jak SŽ a IPR Praha důvody demolice mostu vyrábějí. V odborné argumentaci se odhalují nedostatky projektů za miliardy, například nového Smíchovského nádraží,” říká Pavel Štorch.

Plány SŽ se železničním mostem v Praze jsou nezákonné zaznělo v Senátu. Iniciativa Nebourat vyzývá ministra Kupku k zastavení veškerých kroků

Problémy s architektonickými soutěžemi Správy železnic se množí. Zatímco veřejným prostorem hýbe kauza přestavby Hlavního nádraží, zástupci vrcholných orgánů památkové péče na páteční debatě v Senátu jednoznačně varovali, že zbourání železničního mostu by bylo v rozporu s platnou legislativou a je tedy nezákonné. Petice za
záchranu a modernizaci mostu mezitím přesáhla 20 000 podpisů. Iniciativa Nebourat v pondělí vyzvala otevřeným dopisem ministra dopravy Martina Kupku k zastavení veškerých dalších kroků v chybně zadaném soutěžním dialogu, k vypsání soutěže na rekonstrukci mostu a k prošetření fungování Správy železnic.

Otevřený dopis Nebourat ministrovi dopravy Martinu Kupkovi

Vážený pane ministře Kupko,

oslovujeme Vás jménem občanského spolku Nebourat, z.s. a dvaceti tisíc signatářů petice za záchranu železničního mostu pod Vyšehradem.
Ač neradi, jsme nuceni se na Vás opět obrátit formou otevřeného dopisu, a to abychom
Vás vyzvali k zastavení veškerých dalších kroků směřujících k realizaci návrhu vzešlého z chybně zadaného soutěžního dialogu “Veřejná zakázka: Železniční mosty pod Vyšehradem” (evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016107, dále “soutěžní dialog”). Místo toho apelujeme na vypsání nové mezinárodní soutěže na rekonstrukci kulturní památky Soubor železničních mostů na trati Praha hl. n – Praha Smíchov (dále
“železniční most”), popřípadě jeho doplnění vhodným řešením bezbariérovosti pro pěší
a další lehkou mobilitu.

Plné znění dopisu si můžete přečíst zde.

Technologie místo betonu: studie experta z ČVUT nabízí chytré řešení pro Vyšehradský most

Studie počítá se zastávkou pro oblast Výtoně-Albertova a ukazuje nepotřebnost třetí koleje. Iniciativa Nebourat jako první a jediná nechala prověřit nutnost třetí koleje na úseku přes Vltavu mezi Výtoní a Smíchovem zkušeným nezávislým dopravním technologem. Na základě dostupných dat pro předpokládaný výhledový provoz v dohledné budoucnosti se ukazuje, že při modernizaci zabezpečovacího
zařízení není třetí kolej v místě památkově chráněného nýtovaného mostu nutná.
Tyto poznatky shrnuje studie týmu Ing. Jiřího Pospíšila, Ph.D., která počítá se zastávkou pro oblast Výtoně i Albertova a provozem plánované tangenciální linky Smíchov – Vršovice.