Zachovat opravit nebourat

industriální ikonu Prahy

Proč?


Navrhovat v roce 2018 zbourání mostu, který má od roku 2004 status památky, je chyba. Zbourání památky, kterou vlastník nechal dlouhodobě chátrat, vytváří nebezpečný precedens. V případě železničního mostu je navíc vlastníkem státní instituce, která by v péči o památky měla jít příkladem. Praha má unikátní genius loci, který však postupně mizí pod tlakem masového turismu. Náplavka, Smíchov, Výtoň a Vyšehrad představují centra v životech mnoha Pražanů. Zde se potkáváme. Stará Praha není jen Karlův most. Železniční most je ikona, kterou jsme si zamilovali. Proto si zaslouží výjimečný přístup a památkovou péči. Zastřešení haly Hlavního nádraží bylo před rokem krásně opraveno. Práce na rekonstrukci Negrelliho viaduktu mezi Karlínem a Holešovicemi jsou v plném proudu. A železniční most by se měl zbořit? Bez diskuse? Bez veřejnosti?

PETICE ZA ZACHOVÁNÍ ŽELEZNIČNÍHO MOSTU


Žádáme, aby:
  • SŽDC ukončila veškeré snahy o sejmutí památkové ochrany Železničního mostu v Praze a snahy o jeho následnou demolici.
  • SŽDC, zodpovědná za dosavadní chátrání, podnikla urychleně alespoň nejnutnější opravy zabraňující dalšímu chátrání mostu do zahájení finální opravy.
  • SŽDC do diskuse o rozvoji mostu zapojila veřejnost a dotčené městské části, včetně Hl. města Prahy, které je vlastníkem lávek pro pěší.
Navrhujeme:
  • Zachování současného mostu a rekonstrukci, byť náročnou, v souladu s památkovou ochranou.
  • Pro zajištění železniční dopravy návrat k původnímu plánu výstavby souběžného, tvarově podobného mostu.

Bourat? My říkáme ne. Abychom byli slyšet, potřebujeme Vaši podporu, Váš podpis.

863

celkem podpisů

Index

FAQ

Jde most vůbec zachránit? Není už příliš zrezavělý?
Ano, jde. Čím déle jej však necháme bez alespoň nejzákladnější opravy, tím bude záchrana náročnější. V současné době se za desítky milionů provádí rekonstrukce lávek pro pěší, které jsou na most napojeny. Pokud by nešel zachránit, neměla by jejich rekonstrukce smysl. Železniční doprava se stotunovými vlaky na něm zatím nemusela být omezena. Není možné bourat na základě jedné studie, proto požadujeme oponentní posudek. Není možné most nechat dále rezivět, aby se za čtyři roky zkonstatovalo, že skutečně nejde opravit. Proto požadujeme urgentní nejnutnější opravu co nejdříve.Nevylučuje se památková ochrana s intenzivní železniční dopravou?
Ne. Celkem šestikolejné soumostí (Hohenzollernbrücke) v Kolíně nad Rýnem patří k dopravně nejvytíženějším místům v západní Evropě a je také památkově chráněno.

Neblokujete rozvoj Prahy? Lidé musí dojíždět a vlak je lepší než auta.
Podporujeme rozvoj železniční dopravy. Největším ohrožením plynulosti dopravy je současný havarijní stav mostu, za který je odpovědný jeho vlastník – Správa železniční dopravní cesty.

Mohou podepisovat i lidé s trvalým bydlištěm mimo Prahu?
Ano. Praha je Hlavní město České republiky a železniční most je její ikonickou součástí. Jeho osud se týká nás všech.

Jaké řešení byste si představovali?
Nechceme si hrát na dopravní odborníky, ale řešení se nabízejí v zásadě dvě. 1. Buď se rychle postaví tunel mezi Smíchovským a Hlavním nádražím se zastávkou pod Karlovým náměstím. Tento záměr je městem schválen a byl již před rokem prezentován. 2. Směrem k Vyšehradu se za stávající most přidá obdobná konstrukce, na kterou se vejde další 1-2 koleje. Vznikne tak soumostí nového a starého mostu, pravděpodobně v těsné blízkosti. S tímto návrhem se původně počítalo a památková péče s tímto řešením souhlasila.

Nejste jen kverulanti, kteří jen blokují a nic jiného nevidí?
Nejsme. Bedlivě sledujeme nárůst železničního provozu. Víme, že od prosince 2018 vlaky mezi Plzní a Prahou zrychlí o 12 minut a pravděpodobně se masivně zvednou počty cestujících. Víme, že se na západě Prahy intenzivně staví a noví obyvatelé se budou muset dostat do centra. Víme, že s výstavbou Smíchov City a dalších projektů se zvýší význam mostu pro pěší i cyklisty.

Rozumíte tomu vůbec?
Ne, jsme jen dotčení občané, ale odpovědně každý krok a formulaci konzultujeme s odborníky. Proto nám spuštění této petice trvalo tři týdny ode dne, kdy jsme se dozvěděli o plánu most zbourat. Patříte-li k odborníkům na stavební techniku a máte-li pro nás zásadní argument pro či proti, budeme velice rádi, když nám jej zašlete na adresu: info@nebourat.cz či FB

Proč petice elektronická i papírová?
Papírový podpis je cennější. Uznává jej český zákon o právu petičním, zatímco elektronický je de facto jen symbolický a můžeme s jeho pomocí „tlačit“ na odpovědné osoby. Pokud je to ve Vašich silách, sbírejte podpisy především papírové.

Do kdy sbíráte podpisy?
Datum předání petice zatím není stanoveno. Budeme sbírat podpisy, dokud se s námi odpovědné osoby nebudou bavit jako s relevantní stranou. I kvůli elektronické a papírové petici zároveň budeme počet podpisů aktualizovat průběžně, nikoliv automaticky. O přibližném počtu se můžete informovat na počítadle na této stránce.

Most

O nás

Organizátorem petice je petiční výbor, kde 3 ze 4 členů jsou členy Strany zelených.

Pavel Štorch

Pavel Štorch

učitel, člen SZ na Praze 5

Smíchov je výjimečné místo: knížecí vůně sladu, nouvelův pulsující Anděl, ringofferův rachot tramvají, zelené kopce a řeka. Železniční most je symbol. Jediná část Smíchova v rezervaci UNESCO. Je to železný rám omítek a kamenů staré Prahy. Proto musí zůstat zachován.

Hana Heringová

Hana Heringová

analytička, spolupředsedkyně zelených na P5

„Někdy si začneme vážit věcí až když začne hrozit, že o ně přijdeme. Tak to bylo se mnou a Železničním mostem mezi Smíchovem a Výtoní. Teprve když jsem se dozvěděla, že by na jeho místě mohl stát most nový , uvědomila jsem si, jak moc by mi jeho typický tvar v pražském panoramatu chyběl. Pečujme o svoje památky, bez nich Praha nebude jedinečná a vzrušující, ale tuctová a bez charismatu.“

Ivana Brodská

Ivana Brodská

spolupředsedkyně SZ na Praze 2

K železničnímu mostu mám citový vztah, industriální architektura má své kouzlo a toto období patří do kontextu novodobé historie místa. Je neopomenutelnou dominantou při výhledu na panorama Vyšehradu, je místem lokálního setkávání a mnoho nás z Podskalí a Smíchova ho vnímáme jako součást genia loci.

Eva Blažíčková

Eva Blažíčková

choreografka

Má rodina žije na Smíchově zhruba sto let. Jsme tam doma. Železniční most ke Smíchovu patří. Ptám se: Co všechno ještě chcete zbourat, protože jste se nestarali? Co třeba rozhlednu na Petříně? To by byla také investice, která by stála za hřích! Zvažte to, prosím.

David Vávra

David Vávra

architekt a herec

Železniční most má pro mě větší vůni než Karlův.

Ondřej Havelka

Ondřej Havelka

hudebník

„Nedovedu si představit, že by v pohledu ze smíchovské náplavky na Vyšehrad chyběla zásadní dominanta – Železniční most. Jsem smíchovák a o to silněji zvedám svůj hlas a vyzývám vás: nedopusťte likvidaci této pozoruhodné, esteticky dokonalé industriální památky. Budeme-li nadále věřit a podléhat takzvaným praktickým, ekonomicky vhodným důvodům, jednoho dne nás nějaký populista přesvědčí, že by bylo pro vyšší průtočnost turistů potřebné nahradit něčím lepším i Karlův most.“

Lucie Lomová

Lucie Lomová

ilustrátorka

Železniční most jsem si už dávno zamilovala, je neokázalý, skromnější než jeho slavnější bratři, ale patří neodmyslitelně k pražskému panoramatu. Jezdily přes něj první vlaky, pamatuje staré časy, kdy se v Podskalí ještě vykládalo šumavské dříví z vorů a v zimě se těžil z řeky led. Zasaďme se o to, aby tahle krásná industriální památka zůstala zachována!

Jan Hřebejk

Jan Hřebejk

filmový režisér

Železniční most je stavba nejen ikonická, ale i funkční. O něco se nestarat a pak si vymyslet legendu o nutnosti zboření a postavení (údajně totožné?) kopie. Nevěřím tomu. Denně po mostě frčí desítky vlaků a pod ním desítky lodí. Tak havarijní, aby to už nešlo opravit, to tedy nebude. Musí být cesta, jak ho opravit. Je to jako chtít zbořit Brooklynský most v NYC. Je to postoj deklarující úřednickou ignoranci, alibismus a naprostou neschopnost pečovat o svěřený majetek.

Matěj Ruppert

Matěj Ruppert

Zpěvák

Železniční most v Praze je absolutně neodmyslitelnou dominantou a součástí ducha atmosféry našeho hlavního města. Takže když jsem se dozvěděl že někdo byť jen uvažuje o jeho odstranění zrudl jsem jak ingot ze kterého byl kdysi našimi předky ukut!Nesmíme dopustit abychom o náš most přišli!