Zachovat opravit nebourat

industriální ikonu Prahy