Plány SŽ se železničním mostem v Praze jsou nezákonné zaznělo v Senátu. Iniciativa Nebourat vyzývá ministra Kupku k zastavení veškerých kroků

Problémy s architektonickými soutěžemi Správy železnic se množí. Zatímco veřejným prostorem hýbe kauza přestavby Hlavního nádraží, zástupci vrcholných orgánů památkové péče na páteční debatě v Senátu jednoznačně varovali, že zbourání železničního mostu by bylo v rozporu s platnou legislativou a je tedy nezákonné. Petice za
záchranu a modernizaci mostu mezitím přesáhla 20 000 podpisů. Iniciativa Nebourat v pondělí vyzvala otevřeným dopisem ministra dopravy Martina Kupku k zastavení veškerých dalších kroků v chybně zadaném soutěžním dialogu, k vypsání soutěže na rekonstrukci mostu a k prošetření fungování Správy železnic.

Otevřený dopis Nebourat ministrovi dopravy Martinu Kupkovi

Vážený pane ministře Kupko,

oslovujeme Vás jménem občanského spolku Nebourat, z.s. a dvaceti tisíc signatářů petice za záchranu železničního mostu pod Vyšehradem.
Ač neradi, jsme nuceni se na Vás opět obrátit formou otevřeného dopisu, a to abychom
Vás vyzvali k zastavení veškerých dalších kroků směřujících k realizaci návrhu vzešlého z chybně zadaného soutěžního dialogu “Veřejná zakázka: Železniční mosty pod Vyšehradem” (evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016107, dále “soutěžní dialog”). Místo toho apelujeme na vypsání nové mezinárodní soutěže na rekonstrukci kulturní památky Soubor železničních mostů na trati Praha hl. n – Praha Smíchov (dále
“železniční most”), popřípadě jeho doplnění vhodným řešením bezbariérovosti pro pěší
a další lehkou mobilitu.

Plné znění dopisu si můžete přečíst zde.

Neprodleně zahajte opravy železničního mostu pod Vyšehradem, vyzval ICOMOS v otevřeném dopise ministra dopravy Martina Kupku

Český národní komitét ICOMOS dne 9. 11. 2023 v otevřeném dopise vyzval ministra dopravy Martina Kupku k tomu, aby neprodleně zahájil opravy železničního mostu pod Vyšehradem. Odvolal se na zasedání Centra světového dědictví UNESCO v Rijádu. Komitét ministra vyzval, aby zasáhl a netoleroval porušování zákonů Správou železnic. Kritizuje také objednávku posudku EIA na nový trojkolejný most a poskytnutí zavádějících podkladů mezinárodní agentuře Jaspers.

Kapacitní posouzení železniční tratě Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov

Modernizací tratě a především zabezpečovacího zařízení lze výrazně zvýšit kapacitu tratě oproti současnosti. Nevyhovující kapacita tratě pro výhledový provoz je zapříčiněna aktuálně nevhodným rozmístěním návěstidel a nevhodnou zábrzdnou vzdáleností. Realizací vhodných úprav infrastruktur lze zajistit dostatečnou kapacitu pro výhledový rozsah provozu i na dvoukolejné trati.
Rozhodující pro počet vlaků bude požadavek na obsluhu Výtoně a Albertova železniční dopravou. Při vhodném kolejovém řešení dopravny Praha-Vyšehrad, uspořádání s nástupištěm u všech tří kolejí, je možné navýšení kapacity ze současných cca 11 vlaků za hodinu a směr na cca 20 vlaků za hodinu a směr.
Požadovaný počet 17 vlaků za hodinu a směr je při výhradním provozu ETCS zajištěn ve vyhovující kvalitě provozu, i s rezervou pro případně další, později nově požadované vlaky.

Technologie místo betonu: studie experta z ČVUT nabízí chytré řešení pro Vyšehradský most

Studie počítá se zastávkou pro oblast Výtoně-Albertova a ukazuje nepotřebnost třetí koleje. Iniciativa Nebourat jako první a jediná nechala prověřit nutnost třetí koleje na úseku přes Vltavu mezi Výtoní a Smíchovem zkušeným nezávislým dopravním technologem. Na základě dostupných dat pro předpokládaný výhledový provoz v dohledné budoucnosti se ukazuje, že při modernizaci zabezpečovacího
zařízení není třetí kolej v místě památkově chráněného nýtovaného mostu nutná.
Tyto poznatky shrnuje studie týmu Ing. Jiřího Pospíšila, Ph.D., která počítá se zastávkou pro oblast Výtoně i Albertova a provozem plánované tangenciální linky Smíchov – Vršovice.

Policie ČR zahájila úkony trestního řízení na základě trestního oznámení spolku Nebourat

V pátek 20.10.2023 zahájil odbor hospodářské kriminality Policie ČR Prahy 5 úkony trestního
řízení na základě trestního oznámení pro podezření z trestného činu zneužívání vlastnictví v
souvislosti s neprováděním údržby a oprav souboru železničního mostu pod Vyšehradem.
Trestní oznámení podal spolek Nebourat v srpnu tohoto roku u Obvodního státního
zastupitelství pro Prahu 2.

Přes 200 občanů vytvořilo symbolický řetěz za záchranu železničního mostu pod Vyšehradem

V sobotu 9. září se u železničního mostu pod Vyšehradem sešlo přes 200 lidí na podporu opravy památkově chráněného železničního mostu. Účastníci akce, pořádané spolkem Nebourat pod heslem “Je to můj most, je to náš most!”, se vydali na most a utvořili živý řetěz po celé délce jižní lávky s cílem poukázat na společensko-kulturní a symbolickou hodnotu stavby.