Policie ČR zahájila úkony trestního řízení na základě trestního oznámení spolku Nebourat

V pátek 20.10.2023 zahájil odbor hospodářské kriminality Policie ČR Prahy 5 úkony trestního
řízení na základě trestního oznámení pro podezření z trestného činu zneužívání vlastnictví v
souvislosti s neprováděním údržby a oprav souboru železničního mostu pod Vyšehradem.
Trestní oznámení podal spolek Nebourat v srpnu tohoto roku u Obvodního státního
zastupitelství pro Prahu 2.

Přes 200 občanů vytvořilo symbolický řetěz za záchranu železničního mostu pod Vyšehradem

V sobotu 9. září se u železničního mostu pod Vyšehradem sešlo přes 200 lidí na podporu opravy památkově chráněného železničního mostu. Účastníci akce, pořádané spolkem Nebourat pod heslem “Je to můj most, je to náš most!”, se vydali na most a utvořili živý řetěz po celé délce jižní lávky s cílem poukázat na společensko-kulturní a symbolickou hodnotu stavby.

Otevřený dopis Českého národního komitétu ICOMOS ministru dopravy Martinu Kupkovi (20. 2. 2023)

„Výbor světového dědictví bedlivě sleduje dění v České republice a v otázce Vyšehradského mostu výslovně požádal smluvní stát, aby byl předem informován o záměrech, které se ho týkají. Sekretariát Mezinárodní rady památek a sídel ICOMOS k této věci už vznesl dotaz na Český národní komitét ICOMOS. Musím konstatovat, že aktuální situaci spjatou s tímto mostem považuje ČNK ICOMOS za skandální a jen velmi těžko uvěřitelnou. Snaha Správy železnic zbourat památkově chráněný železniční most a nahradit ho novotvarem zadělává na mezinárodní ostudu.“