O iniciativě

Jsme přesvedčeni, že zbourání památky, kterou vlastník nechal dlouhodobě chátrat, vytváří nebezpečný precedens. V případě železničního mostu je navíc vlastníkem státní instituce, která by v péči o památky měla jít příkladem. Praha má unikátní genius loci, který však postupně mizí pod tlakem masového turismu. Náplavka, Smíchov, Výtoň a Vyšehrad představují centra v životech mnoha Pražanů. Zde se potkáváme. Stará Praha není jen Karlův most a Hradčana. Železniční most je ikona, kterou jsme si zamilovali. Proto si zaslouží výjimečný přístup a památkovou péči.

Petiční výbor

Ing. Mgr. Pavel Štorch

Učitel. Lesník. Smíchovák.
Smíchov je výjimečné místo: knížecí vůně sladu, Nouvelův pulsující Anděl, Ringofferův rachot tramvají, zelené kopce a řeka. Železniční most je symbol. Jediná část Smíchova v rezervaci UNESCO. Je to železný rám omítek a kamenů staré Prahy. Proto musí zůstat zachován.

richard biegel

doc. PhDr. Richard Biegel, Ph.D.

Železniční most je nejen vynikající technickou památkou, ale také klíčovou součástí panoramatu města. Jako má Pražský Hrad jako podnož a součást obrazu Malou Stranu a Karlův most, tak Vyšehrad výtvarně doplňují vily na Výtoni a zejména působivá konstrukce železničního mostu. Most je ikonickou branou do Pražské památkové rezervace a jako takový musí být respektován a zachován.

anna vinklarkova

Ing. Arch. Anna Vinklárková

Nepodporujme přístup, kdy se vlastník o památku dlouhodobě nestará, zároveň se několikrát pokusí o zrušení památkové ochrany a následně prohlásí, že památka, přestože je opravitelná, je v tak špatném stavu, že se musí zbourat a že je nutné postavit za desítky miliard nový most (a ten je vybrán v netransparentním výběrovém řízení). Tím spíše, že je vlastníkem státní podnik a vše se má platit z veřejných peněz. Postavme se za opravu památky, která je památkou nejen proto, že o tom rozhodl nějaký úřad, ale proto, že je pro Pražany součástí obrazu města. Postavme se za záchranu mostu, jehož oprava je možná a dokonce za provozu (jednokolejného). Zachraňme železniční most. Až zmizí, budeme pozdě litovat. Praha už pak nebude taková, na jakou jsme zvyklí. Ano, samozřejmě, že se Praha mění. Ale takhle prosím ne!

pavel karous

MgA. Pavel Karous, Ph.D.

Já samozřejmě nechci, aby se Praha stala skanzenem, například z nového plánovaného neokubistického Dvoreckého mostu s uměleckou výzdobou od Kryštofa Kintera jsem vyloženě nadšený. Tady ale má ustoupit pražský logotypní most pokleslému stavebnictví. Návrh, tak jak představuje Správa železnic, není současnou architekturou ani reminiscencí, ale něco mezi památkářským faux pas a dopravní stavbou z 90. let z Kazachstánu. Zbořit se má sto dvacet let starý most jenom proto, že měl posledních třicet let zanedbanou údržbu. Asi jste si všimli, jak nakládá se svým svěřeným majetkem Správa železnic. Díky tomu z pohledu okna vlaků naše města vypadají jako by prošla vleklou občanskou válkou. Správu železnic si prostě zvykla na pohodlnou a zároveň pro zainteresované osoby a firmy výhodnou strategii: dlouhodobě neudržovat a pak zbořit a postavit nové. V tomto případě by to bylo kulturní barbarství a velmi významné poničení genia loci našeho hlavního města, které přitom není nutností. Správa železnic účelově nereflektuje odborné studie a návrhy, které prokázaly opravitelnost mostu. 
Proto prosím vytvořme nátlakovou skupinu. Podepište petici. 

Kontaktujte nás