4. 12. 2023

Otevřený dopis Nebourat ministrovi dopravy Martinu Kupkovi

Vážený pane ministře Kupko, oslovujeme Vás jménem občanského spolku Nebourat, z.s. a dvaceti tisíc signatářů petice za záchranu železničního mostu pod Vyšehradem. Ač neradi, jsme nuceni se na Vás opět obrátit formou otevřeného dopisu, a to abychom Vás vyzvali k zastavení veškerých dalších kroků směřujících k realizaci návrhu vzešlého z chybně zadaného soutěžního dialogu “Veřejná zakázka: Železniční mosty pod Vyšehradem” (evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016107, dále “soutěžní dialog”). Místo toho apelujeme na vypsání nové mezinárodní soutěže na rekonstrukci kulturní památky Soubor železničních mostů na trati Praha hl. n - Praha Smíchov (dále “železniční most”), popřípadě jeho doplnění vhodným řešením bezbariérovosti pro pěší a další lehkou mobilitu. Plné znění dopisu si můžete přečíst zde.

Plné znění si můžete přečíst zde.