21. 3. 2023

Stanovisko Českého národního komitétu ICOMOS k technickému kolokviu o Vyšehradské železničním mostu

ČNK ICOMOS je velmi znepokojen způsobem, jakým Správa železnic a Ministerstvo dopravy přistoupili k organizaci technckého kolokvia. k železničním mostům pod Vyšehradem a jakým způsobem jsou interpretovány jeho výsledky.

Plné znění si můžete přečíst zde.