Ing. Arch. Anna Vinklárková

architektka se specializací na územní plánování

Nepodporujme přístup, kdy se vlastník o památku dlouhodobě nestará, zároveň se několikrát pokusí o zrušení památkové ochrany a následně prohlásí, že památka, přestože je opravitelná, je v tak špatném stavu, že se musí zbourat a že je nutné postavit za desítky miliard nový most (a ten je vybrán v netransparentním výběrovém řízení). Tím spíše, že je vlastníkem státní podnik a vše se má platit z veřejných peněz. Postavme se za opravu památky, která je památkou nejen proto, že o tom rozhodl nějaký úřad, ale proto, že je pro Pražany součástí obrazu města. Postavme se za záchranu mostu, jehož oprava je možná a dokonce za provozu (jednokolejného). Zachraňme železniční most. Až zmizí, budeme pozdě litovat. Praha už pak nebude taková, na jakou jsme zvyklí. Ano, samozřejmě, že se Praha mění. Ale takhle prosím ne!