MgA. Pavel Karous, Ph.D.

sochař, pedagog a sklářský výtvarník zabývající se uměním ve veřejném prostoru

Já samozřejmě nechci, aby se Praha stala skanzenem, například z nového plánovaného neokubistického Dvoreckého mostu s uměleckou výzdobou od Kryštofa Kintera jsem vyloženě nadšený. Tady ale má ustoupit pražský logotypní most pokleslému stavebnictví. Návrh, tak jak představuje Správa železnic, není současnou architekturou ani reminiscencí, ale něco mezi památkářským faux pas a dopravní stavbou z 90. let z Kazachstánu. Zbořit se má sto dvacet let starý most jenom proto, že měl posledních třicet let zanedbanou údržbu. Asi jste si všimli, jak nakládá se svým svěřeným majetkem Správa železnic. Díky tomu z pohledu okna vlaků naše města vypadají jako by prošla vleklou občanskou válkou. Správu železnic si prostě zvykla na pohodlnou a zároveň pro zainteresované osoby a firmy výhodnou strategii: dlouhodobě neudržovat a pak zbořit a postavit nové. V tomto případě by to bylo kulturní barbarství a velmi významné poničení genia loci našeho hlavního města, které přitom není nutností. Správa železnic účelově nereflektuje odborné studie a návrhy, které prokázaly opravitelnost mostu.

Proto prosím vytvořme nátlakovou skupinu. Podepište petici.