Záchranu mostu podporují

Jakub Železný

novinář, moderátor

Adam Gebrian

architekt, novinář

Dana Němcová

psycholožka, signatářka Charty 77,
mluvčí a spoluzakladatelka Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných

Železniční most pod Vyšehradem je stařec,
na kterém lpím, a líbí se každému, kdo vnímá jeho poezii.
Byla by ho nenahraditelná škoda.

dana němcová
Foto: Jindřich Nosek, CC BY-SA 4.0
Foto: archiv Josefa Jindráka

Josef Jindrák

majitel vydavatelství Polí5,
provozovatel prodejny Rekomando,
hudebník

Radostný pohled na most se mi naskýtá kdykoliv jdu
do práce. Jsem přesvědčen (a studie to potvrzují), že tento železniční most může a má být opraven ve stávající podobě. Péče o historické památky je známkou pravé civilizace.
To, že tato péče dosud selhávala neznamená, že bychom na ní měli jako společnost rezignovat, jen proto, že se to teď hodí nebo je jednodušší. Vyšehradský most je krásný, není rozumné se o tuto estetickou hodnotu ochuzovat.

PhDr. Jaromír Typlt

spisovatel, teoretik umění, kurátor galerie Art brut Praha

Příští generace se možná budou dívat už jen na fotografie mostu a budou se ptát, proč jsme byli tak slepí a připustili, aby byla z Prahy odstraněna tato strohá elegance z doby Julese Verna. A to dokonce právě v době, kdy neobyčejně stoupá popularita staré industriální architektury jak u historiků architektury, tak i u veřejnosti. Tiše doufám, že se ten bezohledný plán podaří zvrátit, i když leckdo tím asi přijde o zakázky, na které se už těšil. Před lety jsem v Liberci musel přihlížet, jak se ve jménu zvýšených zisků a navzdory protestům odborníků bourá nenahraditelný „starý“ obchodní dům Ještěd. Praha na tom byla líp, svůj obchodní dům Máj si tenkrát uhájila. A tak doufám, že teď Pražané dokážou promluvit stejně slyšitelně a nedovolí Českým drahám odstranit ty čisté mostní křivky, na které se nad Vltavou tak rádi díváme.

jaromir typlt
Foto: archiv Jaromíra Typlta
pavel jungwirth
Foto: archiv Pavla Jungwirtha

prof. Mgr. Pavel Jungwirth, DrSc.

fyzikální chemik a vysokoškolský pedagog

Lávku železničního mostu přecházím několikrát týdně – když jdu ze Smíchova přednášet na Karlov, nebo když se vracím domů ze sportování v Podolském Sokole. Na chůzi po dubových prknech na nýtované konstrukci se vždycky tak těším, že ani nevím, zda je důležitější cíl nebo cesta, zvlášť když ta cesta je tak krásná. Kdybyste mě vzbudili uprostřed noci s otázkou: Jeden pražský most? Neřeknu Karlův, ale železniční na Výtoni.

Viktor Karlík

výtvarník, spoluzakladatel a redaktor Revolver Revue

Žiji na Smíchově od narození. Železniční most je jedním z mostů, které rodnou čtvrť propojují s druhým břehem. Industriální stavba je součástí genia loci Prahy. Bourat jej je stejně chytré, jako by bylo stržení Petřínské rozhledny – pokud zůstaneme u nýtovaných staveb, naposledy takový záměr prý vyslovil Adolf Hitler.
Kdo má Prahu rád, tak nemůže chtít tuto stavbu z panoramatu hlavního města odstranit.

Foto: Karel Cudlín
Foto: archiv Davida Cysaře

David Cysař

kameraman, dědic a ředitel Winternitzovy vily na pražských Malvazinkách

Ze svých zkušeností ze správy Winternitzovy vily, vim, že udržovat historické památky se vyplatí. Neuvažuji však pouze ekonomicky, ale mám na mysli širší společenský kontext. Takové uvažování nám ve Winternitzově vile pomáhá zachovat naši historickou kontinuitu. V případě železničního mostu by to bylo navíc zachování ojedinělé technické památky a výtvarné siluety Prahy, kterou budou v budoucnu nepochybně obdivovat spousty domácích i zahraničních návštěvníků. Pokud odborníci zhodnotí, že je možné most zrekonstruovat, jsem jednoznačně pro jeho zachování.

Terezie Pokorná

teatroložka, editorka a kritička, šéfredaktorka Revolver Revue

Nosný prvek, který se neokázale, ale zásadně podílí na jedinečném duchu Prahy, a proto je třeba udělat vše pro to, aby mohl být zachován.

Foto: Jan Bartoš
Foto: archiv Ondřeje Havelky

Ondřej Havelka

herec, hudebník

Nedovedu si představit, že by v pohledu ze smíchovské náplavky na Vyšehrad chyběla zásadní dominanta – Železniční most. Jsem smíchovák a o to silněji zvedám svůj hlas a vyzývám vás: nedopusťte likvidaci této pozoruhodné, esteticky dokonalé industriální památky. Budeme-li nadále věřit a podléhat takzvaným praktickým, ekonomicky vhodným důvodům, jednoho dne nás nějaký populista přesvědčí, že by bylo pro vyšší průtočnost turistů potřebné nahradit něčím lepším i Karlův most.

Tereza Boučková

spisovatelka a obyvatelka Prahy 5

Tenhle železniční most je překrásný a do Prahy musí patřit dál.

Foto: Petra Pikkelová
Foto: archiv Aleše Špičáka

RNDr. Aleš Špičák, CSc.

seismolog a vulkanolog, ředitel Geofyzikálního ústavu AV ČR v. v. i.

Přes tento krásný most často chodím nebo jedu na kole a často se na něj dívám z Vyšehradu. Na Vyšehrad vodím všechny zahraniční návštěvy našeho (Geofyzikálního) ústavu AV ČR a pohled přes železniční most na Prahu je něco, co naše hosty naprosto fascinuje.

Prokop Pithart

fotograf, filmař, autor pořadu Do divočiny!

Nový návrh železničního mostu je studený, neosobní. Ne vše, co působí moderně, musí být zákonitě to správné. Vlakové zastávky před rekonstrukcí mají často své kouzlo, genius loci. Po rekonstrukci se vše zabarví do betonové jednotvárné džungle. Chybí snaha zachovat historický osobitý styl. To stejné hrozí železničnímu mostu. Starý most by po opravě neodebral místu své kouzlo, které se sice těžko měří, ale je pro celé město cenné a unikátní.

Foto: archiv Prokopa Pitharta
Foto: archiv Biancy Bellové

Bianca Bellová

spisovatelka

Protože jen blbec bez porozumění kráse vymění sexy černou krajku za neforemné a uniformní bombarďáky. 

prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

kardiochirurg, emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, senátor za Prahu 10

Most patří k panoramatu Prahy a je škoda tuto technickou památku nenávratně zničit. Kdyby takhle postupovali naši předci, neměli bychom překrásné hrady a jiné paláce.

Foto: archiv Jana Pirka
Foto: archiv Onřeje Hofmeistera

Ing. Ondřej Hofmeister

architekt

Železniční most pod Vyšehradem je kulturní hodnota nejen sám o sobě, ale i jeho okolí je jedinečné a velmi citlivé na jakékoliv změny. Z architektonické soutěže vyšel jako vítězný návrh, který je zbytečně dominantní a rozhodně nedosahuje estetické a užitné kvality, jakou nabízí stávající historická konstrukce. Je naším úkolem tuto památkově cennou konstrukci zachovat pro další generace. Šlo to provést s mostem ve Stádlci, musí to jít i s mostem pod Vyšehradem. Jsme dost bohatí na to, abychom pečovali o paměť místa, které je nám tak drahé.

PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.

psycholog

Jednou z dominant Prahy je železniční most na Výtoni. Je stavěn podobnou technikou jako Eifellova věž a ze stejného důvodu získal architektonickou malebnost doby svého vzniku. Je vidět z mnoha úhlů a jeho oblouky díky paralaxe se směšují do nejrůznějších geometrických obrazců, jak kolem něho projíždíme. Je to jediný most tohoto typu, a tak vzhledově nemá mezi pražskými mosty na Vltavě obdobu. Zbourat ho je, jako kdyby si Francouzi zbourali Eifellovku, nebo Američani Sochu svobody jen proto, že mají problémy s nýty. Studoval jsem na Albertově, a tak jsem občas přes něj chodil na Smíchov a prohlížel si při tom dokonalou řemeslnou práci. Stejně jako u Karlova mostu by mě ani ve snu nenapadlo, že se objeví iniciativa na jeho zboření. Navíc v době, kdy se naše země potýká s ekonomickými problémy, je hloupost bořit takový skvost a ještě utrácet horentní částky za nový most. Doufám proto, že tento most zůstane zachovín i pro další generace.

Foto: archiv Jeronýma Klimeše
Foto: Tomáš Binter

Ing. Věra Roubalová Kostlánová

psychoterapeutka, signatářka Charty 77

Mosty se teď ničí na Ukrajině. V Praze je prosím opravme a zachovejme, děkuji.

Prof. Ing. arch. Mirko Baum

architekt, pedagog, autor lávky přes Orlici v Hradci Králové a Komenského mostu v Jaroměři

Přestože záchrana historické konstrukce (i za cenu výroby věrné repliky) zůstává mou naprostou prioritou, novostavbu zásadně neodmítám. Měla by však být nejen elegantní svou formou, ale i nápaditá svým konstrukčním řešením. Tato kritéria výsledek aktuální soutěže bohužel nesplňuje.
V každém případě protestuji proti plánům na použití historické konstrukce nebo jejich částí „pro jiny účel a na jiném místě“, které pokládám za její nedůstojné zneužití a trapný kýč.

Foto: archiv Mirko Bauma
Foto: archiv Igora Malijevského

Igor Malijevský

spisovatel, básník a fotograf

Železniční most je výjimečná stavba na výjimečném místě, které se z nejasných důvodů opakovaně dostává do mých fotografií a poezie. Nerad bych o něj přišel a proto podporuji petici za jeho zachování.

Tereza Brdečková

spisovatelka, scénáristka, filmová publicistka

Je nám jasné, že města se mění. Proč si ale zvykat na to, že k horšímu?  Železniční most je součástí panoramatu Prahy, je krásný a opravitelný. Nechápeme, proč ve městě, kde řádí památkáři tak, že nelze změnit barvu fasády ani o tón či vybourat potřebné okno, proč v konzervativně chápaném městě stavíme místo krásného mostu těžkopádnou obludu.
Je třeba toto roznodnutí změnit, škoda by byla nevratná a skoro věčná. Zachraňte Železniční most.

Autor: Jindřich Nosek, CC BY-SA 3.0
Foto: archiv Theodory Remundové

Theodora Remundová

dokumentární režisérka, herečka

Moji motivací nesouhlasit s bouráním je otázka, proč by ve 21.století čili v době pokračujících ohromných pokroků ve vědě i technice nešlo opravit jeden krásný, starý pražský most? 
Ten most přeci není obyčejnou spotřební  a účelovou věcí, kterou lze jednoduše nahradit, stal se již organickou součástí vyšehradské krajiny, důležitého a magického zákoutí Prahy. A Praha je přece náš největší národní poklad. Do sebe se vnořující oblouky železničního mostu navazují na  hladinu Vltavy. Vertikální linie této stavby  se  pojí s novogotickými věžemi  basiliky Petra a Pavla, v opačném pohledu z vyšehradské vyhlídky konstrukce mostu s křehkou silou otevírá pohled do města s majestátem Pražského hradu na horizontu.
Praha je skutečně a bez nadsázky jedno z nejkrásnějších měst na světě. Tento status je rozšířený, ale často vnímaný  povrchně a bez uvědomění si, v čem se opravdu v hloubi skrývá její jedinečnost. Kouzlo totiž  spočívá v jemné symbióze, zvláštnosti  jejího krajinného usazení a  přítomné urbanistické rozmanitosti věků. Když se Prahou touláte, pocítíte neotřelé a přitažlivé  vztahy  jednotlivých elementů, míst a zákoutí, které jako perličky tvoří celou tu krásnou zářící  korunku  nasazenou na vltavské zákrutě. A září na ní i Vyšehrad se svým Podskalím a  železničním mostem.

Hana Kordová Marvanová

právnička a politička, senátorka za Prahu 11

K železničnímu mostu na Výtoni mě pojí osobní pouto, bydlela jsem totiž poblíž na nábřeží a denně jsem se tak mohla kochat krásným výhledem na čisté mostní křivky nad Vltavou. Tento železniční most je kulturní památkou, která se podílí na jedinečném duchu Prahy, a proto je třeba udělat vše pro to, aby byl zachován jeho historický osobitý styl i pro další generace. Jsem proto přesvědčena, že železniční most pod Vyšehradem má být opraven ve stávající podobě. Byla by ho totiž nenahraditelná škoda.

Foto: archiv Hany Kordové Marvanové
Foto: Peter von Felbert

Jaroslav Rudiš

spisovatel

Železniční most pod Vyšehradem patří k historickému dědictví hlavního města stejně jako další mosty přes Vltavu v centru metropole. Jeho zničení by byla obrovská ztráta. Pojďme ho zachránit.

Václav Láska

politik, senátor za Prahu 5 a 13

Považuji za nešťastné nejen to, že návrh nového mostu nebyl konzultován s památkáři, ale také to, že zdaleka nebyly vyčerpány všechny možnosti opravy či rozšíření mostu v jeho současné podobě. Jako senátor a nově i jako zastupitel Prahy 5 se budu zasazovat o to, aby Ministerstvo dopravy a Správa železnic ustoupily od záměru demolice a byla obnovena širší diskuze o podobě mostu nejen s památkáři a dalšími odborníky, ale také s veřejností.

Foto: archiv Václava Lásky
Foto: archiv Vladimira 518

Vladimir 518

rapper, výtvarník, grafik

Finální výsledek soutěže na novou podobu tzv. železničního mostu považuji bohužel za velmi nešťastný. Stavební kultura přelomu 19. a 20. století má své specifické kvality, a to i v kontextu industriálních či dopravních staveb. Proto podporuji myšlenku ještě jednou otevřít širokou diskuzi nad zachováním (rekonstruováním) stávajících konstrukcí a upřednostnění některého z návrhů, který stávající stav doplňuje a rozvádí.

František Skála

sochař, malíř

Myslím, že by se měl někdo zodpovídat za hospodaření s kulturní památkou. Je to případ pro hospodářskou kriminálku a vypovídá o poměrech ve vedení správy železnic. Domnívám se, že zabránit tomuto jednoznačně barbarskému nekulturnímu činu by mělo být povinností zúčastněných institucí tak, aby to za ně nemuseli dělat občané, kteří mají svojí práci.

františek skála
Foto: archiv Františka Skály
Foto: archiv Petra Pazdery Payneho

Petr Pazdera Payne

evangelický kazatel, spisovatel, výtvarník

Takhle namalovala nábřeží s Železničním mostem v pozadí před 110 lety moje babička, malířka Ludmila Schnirchová (provdaná Boučková). Odstranit ten most z Prahy by podle mě bylo, jako kdyby v Londýně zbořili Tower Bridge. Ostatně, když jsem tam byl naposled, nemohl jsem ho kloudně vyfotografovat, protože ho natírali. O mosty je třeba čas od času pečovat a neřešit problémy likvidací.

Jan Hřebejk

filmový režisér

Přes žádný most jsem nešel tolikrát, koukám na něj z okna našeho domova. Patří k tváři města Prahy. Má duši.

Foto: archiv Jana Hřebejka
Foto: archiv Martina Rajniše

Martin Rajniš

architekt, urbanista

Železniční most, tak jak ho známe, je ikonou pražskejch mostů. Ve 40. letech jsem hodiny a někdy i dny trávil na pravobřežní straně železničního mostu a stal se pro mě jedním z podstatných symbolů Prahy.

Olga Sommerová

dokumentaristka, pedagožka

Krásný vznešený most je pro nás filmaře, pro fotografy, pro milovníky technických památek synonymem Prahy. Slavná fotografie Dagmar Hochové by bez železničního mostu neexistovala.

Foto: Dagmar Hochová
Foto: archiv Jiřího a Šárky Sedláčkových

Jiří a Šárka Sedláčkovi

vedení spolku Archetyp, provozující Farmářské trhy Náplavka

NECHCEME BOURAT MOST!
Železniční most na Výtoni má kromě své historické hodnoty i hodnotu místní. Je spjat a svázán s koloritem Farmářských trhů na Náplavce, které letos vstupují do své 14. sezony. Most se mimo jiné objevuje na tisících fotografiích pořízených z farmářského trhu Náplavka a to především na mezinárodních sociálních sítích. Železniční most na Výtoni tvoří tradiční a estetickou součást krajiny nad řekou a v jejím okolí. Jsme jednoznačně pro zachování mostu!

Prof. Milan Knížák, Dr.A.

emeritní rektor AVU, generální ředitel Národní galerie 1999-2011

Jsem zásadně proti bourání významné pražské technické památky. Železniční most je mi velmi blízký, poněvadž jsem roky na Výtoni bydlel a pohled na něj byl každodenní součástí mého života. Kulturnost společnosti se pozná i podle toho, jak dovede začlenit historickou architekturu do současného města. Praha má nenahraditelné dědictví minulosti, poněvadž nebyla až do roku 1918 metropolí a proto nedošlo k proražení necitlivými bulváry. Železniční most není jen technickou památkou, ale i estetickým elementem dotvářející vhled města. Patří neoddělitelně k pohledu na Vyšehrad. Bourání železničního mostu je bouráním naší historie.

Foto: Jindřich Nosek, CC BY-SA 4.0
Foto: archiv Petra Jarchovského

Prof. Petr Jarchovský

filmový scenárista a pedagog FAMU

O kulturní, ale i technické vyspělosti společnosti svědčí to, jak se dokáže postarat o své architektonické a technické památky. A zejména o takové, které se staly neodmyslitelným a emblematickým znakem metropole jako je tomu v případě železničního mostu na Výtoni v Praze. Existuje-li způsob, jak zachovat funkčnost a technickou autenticitu této technické památky, prosím, zasaďme se o to. Pařížan také nezboří Eiffelovku jen proto, že je její údržba náročnější a technický provoz má svá úskalí. Sebe – vědomá společnost je hrdá na vynalézavost a schopnosti svých předků. Výtoňský železniční most byl ve své době takovým malým technickým zázrakem. Když existují cesty jak jej zachovat pokládám za projev barbarství snažit se jej nahradit jeho neautentickou kopií. Chci vyjádřit podporu všem, kdo o zachování pražského Železničního mostu usilují – aby nám po něm nezůstaly jen vzpomínky na pohlednicích a „ve vzduchu viset dým a blues…“

Ing. arch. David Kraus

architekt, pedagog, držtiel České ceny za architekturu 2018

Mnoho z nás má v této stavbě především emoce, vzpomínky a konkrétní zážitky, tvoří tedy nejen pražské panorama, ale i naši kolektivní paměť.

Jeho konstrukce je obyčejná a právě proto tak autentická. Ve světě vidím snahu takové stavby spíše zapojit do potřeb moderního města.

Nebourat!

Foto: archiv Davida Krause
Foto: archiv Vavřince Hradilka

Vavřinec Hradilek

vodní slalomář, kajakář

Praha a Vltava, Praha a její mosty. To jsou neodělitelné součásti. Každý most má svou identitu a historickou hodnotu. Každý kdo v Praze žije, či ji navštěvuje si nějaký most oblíbí. Věřím , že železniční most na Výtoni má zůstat stát a jen se obléci do nových kabátů v podobě rekonstrukce. Nemá smysl bourat něco , co naši předci postavili před 120 lety. Pojďme tento odkaz zachovat!

Karolína Hubková

autorka Deníku pražské tramvajačky, řidička tramvaje a pracovnice Muzea MHD v Praze

Často litujeme toho, o co jsme Prahu připravili. Zbouraná nádraží, zaniklá místa, tramvajové tratě a mnohé další. Zůstávají jen vzpomínky… A já nechci, aby se pražský Železniční most stal jednou z nich. Typická vůně, pohled na město, historickou stopu i zvuk projíždějících vlaků nenahradí nic. Jsem proti zbourání a jsem pro rekonstrukci a revitalizaci.

Foto: archiv Karolíny Hubkové
Foto: Martin Tiso

Anna Marešová

designérka, autorka návrhu výletní tramvaje T3 Coupé a nové podoby vozidel lanovky na Petřín 

Pokaždé, když jsem na Výtoni, koukám na Železniční most s radostí, že se v této oblasti sešlo několik staveb a zákoutí, které k sobě náramně pasují a dělají tuto část Prahy tak charakteristickou. Jen mi bylo vždycky líto, že ho nechávají tak chátrat. Teď už to není lítost, ale obava z výsledku, který může nastat.
Jsem zcela proti jeho zbourání a nahrazení novým projektem, který necitlivě zasahuje do této části Prahy. Nejsem zpátečnická, mám ráda pokroky, ale co mě dokáže vždy rozčílit, je agresivní a necitlivý zásah do něčeho, co funguje. Což se bohužel v Praze děje často. A tohle je ten případ. Zároveň mám tušení, že nový most bude finančně ještě nákladnější než jeho citlivá revitalizace, která by ve výsledku měla nepochybně větší hodnotu. 
Nebourat, citlivě opravit a modernizovat. Zachovat ráz, který tvoří most spolu s náplavkou a Vyšehradem. Když se pod ním projedete večer na kajaku, pochopíte. Nádherná atmosféra, kterou jinde v Praze nezažijete.

Prof. Ing. arch. Miroslav Masák, dr. h. c.

pedagog, architekt, urbanista a publicista, bývalý poradce Václava Havla a autor koncepce rozvoje Pražského hradu

Připojuji svůj souhlas s obsahem této petice. Pokud nebudou vyčerpány všechny možnosti opravy a zachování původního mostu, nemělo by být o jeho odstranění rozhodováno. Kultivovaná společnost by neměla ustupovat tlaku pohodlných řešení, neměla by se lehkomyslně vzdávat existujících hodnot.

Foto: archiv Miroslava Masáka
Foto: archiv Jaroslava Róny

Jaroslav Róna

malíř a sochař, autor pomníku Franze Kafky poblíž Španělské synagogy v Praze

Pokud by byl odstraněn železniční most pod Vyšehradem, ztratí se opět další pevný bod, jenž symbolicky vytváří podprahovou propojenost Pražanů se svým městem. Jedna taková ztráta za druhou postupně navozuje hrozivý efekt potápějící se lodi, kdy je ohrožena stabilita a bezpečí ve vnímání našeho životního prostoru.

MUDr. Bc. Marek Hilšer, Ph.D.

senátor, lékař, pedagog, občanský aktivista

Železniční most mezi Smíchovem a Výtoní je jedinečnou dominantou Prahy. Stavbou, která po mnoho generací vytvářela identitu města. Je možné ji zbořit a ublížit paměti, ale také ji můžeme pro nás i další generace zachovat. Odborníci tvrdí, že most lze opravit a při tom vyhovět nárokům pro budoucí dopravu. Chovejme se odpovědně k odkazu našich předků, i když to může být zdánlivě složitější cesta.

Foto: archiv Marka Hilšera
Foto: archiv Ani Geislerové

Aňa Geislerová

herečka, držitelka pěti Českých lvů

Železniční most je Praha. Pamatuju si, když byla pod ním maringotka s pivem a rumem a my si vedle ní rozdělávali oheň z naplavenýho dřeva. Z něj jsme fandili synovi, co jel Primátorky… Ta silueta je nenahraditelná.

Eva Holubová

herečka, držitelka Českého lva a ocenění nejlepší herecký výkon z newyorského festivalu Tribeca

Vždycky mne bavilo, jaké jsou v Praze mosty, každý jiný. Tenhle je z roku 1901. Rozšiřujeme a “zvelebujeme” železnice, ale staré funkční budovy nám chátrají a dělají ostudu. Padají nám na hlavu. Třeba to malebné nádraží Vyšehrad.
Kdo za to zodpovídá?

Foto: David Sedlecký

Foto: archiv Arnošta Goldflama

Arnošt Goldflam

herec, dramatik, režisér, pedagog a spisovatel

K petici se rozhodně připojuji, most zachovat a opravit, už se toho zajímavého zbouralo dost!

Eva Blažíčková

choreografka, zakladatelka Duncan centre

Má rodina žije na Smíchově zhruba sto let. Jsme tam doma. Železniční most ke Smíchovu patří. Ptám se: Co všechno ještě chcete zbourat, protože jste se nestarali? Co třeba rozhlednu na Petříně? To by byla také investice, která by stála za hřích! Zvažte to, prosím.

Foto: archiv Evy Blažíčkové
Foto: archiv Lucie Lomové

Lucie Lomová

výtvarnice, autorka komiksů, držitelka Ceny České akademie komiksu

Železniční most jsem si už dávno zamilovala, je neokázalý, skromnější než jeho slavnější bratři, ale patří neodmyslitelně k pražskému panoramatu. Jezdily přes něj první vlaky, pamatuje staré časy, kdy se v Podskalí ještě vykládalo šumavské dříví z vorů a v zimě se těžil z řeky led.  Zasaďme se o to, aby tahle krásná industriální památka zůstala zachována!

Barbora Hrzánová

herečka a zpěvačka, držitelka ceny Thálie

Železniční most, to je má babička, která z jeho pilířů skáče do vody a s klukama z Podskalí podplavává kolesové parníky, je to Eva Olmerová a zakouřené Kainarovo blues, panorama vpité do očí i do duše, Železniční most je částí mého srdce.

Foto: archiv Barbory Hrzánové
Foto: archiv Matěje Rupperta

Matěj Ruppert

zpěvák

Železniční most v Praze je absolutně neodmyslitelnou dominantou a součástí ducha atmosféry našeho hlavního města. Takže když jsem se dozvěděl, že někdo byť jen uvažuje o jeho odstranění, zrudl jsem jak ingot, ze kterého byl kdysi našimi předky ukut! Nesmíme dopustit abychom o náš most přišli!

Adéla Šípová

právnička, senátorka

Když uchováme krásnou práci předků, v budoucnosti to ocení. Bourat umí každý.

Foto: archiv Adély Šípové
Foto: archiv Anny Beaty Háblové

Ing. arch. Anna Beata Háblová, Ph.D.

architektka, urbanistka, teoretička a básnířka

Most, který se plánuje bourat, je důležitou ikonou města. Umíme si ale představit, že bychom zbourali jinou ikonu? Třeba Pražský hrad? A to jen proto, že je starý a nevyhovuje provozním požadavkům? Zbourat kulturní památku může být nejpraktičtější řešení, ale určitě ne to nejlepší.

prof. akad. arch.
Mikuláš Hulec 

vedoucí katedry architektury FS ČVUT

Most je významná kulturní a technická památka, která se navíc uplatňuje v panoramatických pohledech na Vltavu, na pražské historické centrum i na Vyšehrad. Je třeba hledat způsoby, jak tuto stavbu zachránit, nikoli důvody pro její demolici.

Foto: archiv Mikuláše Hulce

Foto: archiv Jana Štolby

Jan Štolba

hudebník a literát  

Nečekané rozhodnutí zbourat železniční most u Výtoně, prý kvůli špatnému technickému stavu a též kvůli nutnosti rozšířit jeho dopravní kapacitu o jednu (?!) kolej, mě šokovalo a naštvalo. Od první chvíle ve mně záměr nebudí důvěru a vyvolává podezření. Kde je úcta k technickým a architektonickým památkám? Kde je cit pro genia loci, jejž most už přes sto let spoluvytváří? Kde jsou ohledy k Pražanům, kterým především to místo a most patří? Je střed Prahy nafukovací a bude se vždy jen podřizovat vzrůstajícím nárokům na dopravu? A kde je myšlení „out of the box“, tedy mimo zavedená a očekávatelná schemata? Opravdu se v okolí nenabízejí žádné skryté dopravní kapacity (vždyť už jen rozšiřování nedalekého Branického mostu má údajně začít už letos, v r. 2023)? Skutečně tady najednou mají platit slova té šílené pražské odrhovačky „My Prahu nedáme, radši ji zbouráme“? Rozhodnutí od počátku působí arogantně tím, jak se od počátku tváří, že jiná možnost neexistuje. Věřím, že možnosti jsou, jen chtít. Jsem pro zachování mostu a pro inteligentní, citlivé a šetřivé řešení situace.

Marie Iljašenko 

spisovatelka a překladatelka

Jsem jedna z mnoha těch, kteří mají k mostu na Výtoni silný vztah. Kolikrát jsem přes něj přecházela nebo jen tak vylezla po schodech, poslouchala vlaky, plivala do Vltavy, seděla sama nebo s někým, koho jsem měla ráda? Most je silná dominanta. Praha musí tuto výjimečnou stavbu zachovat za každou cenu.

Foto: Dirk Skiba

Foto: archiv Tonyi Graves

Tonya Graves

zpěvačka a herečka 

Železniční most je pro mě důležitou a výjimečnou pražskou památkou a myslím, že by byla škoda ho zbourat, když víme, že se dá opravit.

Aleš Najbrt

typograf, grafický designér

V dětství, kdy jsme žili v Podolí, jsem často projížděl pod Vyšehradem a můj pohled směřoval na železniční most. Byla to pro mě fascinující stavba, zcela jiná než ostatní mosty, a připomínala mi Eiffelovu věž, kterou jsem znal jen z obrázků. Toužil jsem do něj vstoupit, aniž bych jako malý tušil, že to je možné. Vlastně jsem po něm začal chodit až v posledních letech a je to krásný zážitek, když po něm jdete a v těsné blízkosti jezdí vlaky. Železniční most jsem vždycky vnímal jako ránu do budoucnosti vedle všech těch starých staveb a mostů. A to trvá dodnes.

Foto: archiv Aleše Najbrta