Jan Štolba

hudebník a literát

Nečekané rozhodnutí zbourat železniční most u Výtoně, prý kvůli špatnému technickému stavu a též kvůli nutnosti rozšířit jeho dopravní kapacitu o jednu (?!) kolej, mě šokovalo a naštvalo. Od první chvíle ve mně záměr nebudí důvěru a vyvolává podezření. Kde je úcta k technickým a architektonickým památkám? Kde je cit pro genia loci, jejž most už přes sto let spoluvytváří? Kde jsou ohledy k Pražanům, kterým především to místo a most patří? Je střed Prahy nafukovací a bude se vždy jen podřizovat vzrůstajícím nárokům na dopravu? A kde je myšlení „out of the box“, tedy mimo zavedená a očekávatelná schemata? Opravdu se v okolí nenabízejí žádné skryté dopravní kapacity (vždyť už jen rozšiřování nedalekého Branického mostu má údajně začít už letos, v r. 2023)? Skutečně tady najednou mají platit slova té šílené pražské odrhovačky „My Prahu nedáme, radši ji zbouráme“? Rozhodnutí od počátku působí arogantně tím, jak se od počátku tváří, že jiná možnost neexistuje. Věřím, že možnosti jsou, jen chtít. Jsem pro zachování mostu a pro inteligentní, citlivé a šetřivé řešení situace.