prof. Ing. arch. Mirko Baum

architekt, pedagog, autor lávky přes Orlici v Hradci Králové a Komenského mostu v Jaroměři

Přestože záchrana historické konstrukce (i za cenu výroby věrné repliky) zůstává mou naprostou prioritou, novostavbu zásadně neodmítám. Měla by však být nejen elegantní svou formou, ale i nápaditá svým konstrukčním řešením. Tato kritéria výsledek aktuální soutěže bohužel nesplňuje.
V každém případě protestuji proti plánům na použití historické konstrukce nebo jejich částí „pro jiny účel a na jiném místě“, které pokládám za její nedůstojné zneužití a trapný kýč.