prof. MUDr. Jan Pirk, DrSc.

kardiochirurg, emeritní přednosta Kardiocentra a Kliniky kardiovaskulární chirurgie IKEM, senátor za Prahu 10

Most patří k panoramatu Prahy a je škoda tuto technickou památku nenávratně zničit. Kdyby takhle postupovali naši předci, neměli bychom překrásné hrady a jiné paláce.