Prokop Pithart

fotograf, filmař, autor pořadu Do divočiny!

Nový návrh železničního mostu je studený, neosobní. Ne vše, co působí moderně, musí být zákonitě to správné. Vlakové zastávky před rekonstrukcí mají často své kouzlo, genius loci. Po rekonstrukci se vše zabarví do betonové jednotvárné džungle. Chybí snaha zachovat historický osobitý styl. To stejné hrozí železničnímu mostu. Starý most by po opravě neodebral místu své kouzlo, které se sice těžko měří, ale je pro celé město cenné a unikátní.