Václav Láska

politik, senátor za Prahu 5 a 13

Považuji za nešťastné nejen to, že návrh nového mostu nebyl konzultován s památkáři, ale také to, že zdaleka nebyly vyčerpány všechny možnosti opravy či rozšíření mostu v jeho současné podobě. Jako senátor a nově i jako zastupitel Prahy 5 se budu zasazovat o to, aby Ministerstvo dopravy a Správa železnic ustoupily od záměru demolice a byla obnovena širší diskuze o podobě mostu nejen s památkáři a dalšími odborníky, ale také s veřejností.