Tiskové zprávy iniciativy Nebourat

Otevřené dopisy za záchranu mostu

Z médií

Studie mostu

Prof. Dr. Eugen Brühwiler: Railway Bridge „Pod Vyšehradem“ in Prague – Preservation of the existing bridge: Assessment and feasibility study for the restoration, 2019 STÁHNOUT

WaltGalmarini AG, COWI UK pro TSK a.s.: Vyšehrad Railway Bridge Report, 2021 STÁHNOUT

WaltGalmarini AG, COWI UK pro TSK a.s.: Studie proveditelnosti rekonstrukce Železničního mostu pod Vyšehradem – český překlad kapitol 1, 6 a 7 z Vyšehrad Railway Bridge Report, 2021 STÁHNOUT

Další podklady

Odpověď Správy železnic na Žádost o informace: Opravy železničního mostu: 13. 2. 2023 STÁHNOUT

Odpověď České komory architektů na Žádost o informace: Regulérnost soutěžního dialogu: 6. 3. 2023 STÁHNOUT

Podnět k uložení opatření na Odbor památkové péče MHMP: Zákon o státní památkové péči: 12. 5. 2023 STÁHNOUT

Žádost na základě zákona č. 106 o svobodném přístupu k informacím a podnět: Reklama: 12. 5. 2023 STÁHNOUT

Stanovisko UNESCO k Železničnímu mostu pod Vyšehradem: 6. 4. 2023 STÁHNOUT

Odpověď Odboru památkové péče MHMP na podnět k údržbě mostu: 19. 7. 2023 STÁHNOUT

Doplnění podání na neúdržbu mostu: 1. 8. 2023 STÁHNOUT

Odpověď Odboru památkové péče MHMP na žádost o informace a podnět: Reklama: 7. 8. 2023 STÁHNOUT