8. 11. 2023

Kapacitní posouzení železniční tratě Praha hlavní nádraží – Praha-Smíchov

Modernizací tratě a především zabezpečovacího zařízení lze výrazně zvýšit kapacitu tratě oproti současnosti. Nevyhovující kapacita tratě pro výhledový provoz je zapříčiněna aktuálně nevhodným rozmístěním návěstidel a nevhodnou zábrzdnou vzdáleností. Realizací vhodných úprav infrastruktur lze zajistit dostatečnou kapacitu pro výhledový rozsah provozu i na dvoukolejné trati. Rozhodující pro počet vlaků bude požadavek na obsluhu Výtoně a Albertova železniční dopravou. Při vhodném kolejovém řešení dopravny Praha-Vyšehrad, uspořádání s nástupištěm u všech tří kolejí, je možné navýšení kapacity ze současných cca 11 vlaků za hodinu a směr na cca 20 vlaků za hodinu a směr. Požadovaný počet 17 vlaků za hodinu a směr je při výhradním provozu ETCS zajištěn ve vyhovující kvalitě provozu, i s rezervou pro případně další, později nově požadované vlaky.

Celou studii můžete stáhnout zde.