Tříkolejný most není řešení do budoucna. Řešení je v tunelech

Na pokyn ministra dopravy Martina Kupky se sešli zástupci Správy železnic a Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy s Ing. Jiřím Pospíšilem, Ph.D. z dopravní fakulty ČVUT, spoluautorem studie vypracované pro spolek Nebourat. Studie i po aktualizaci s novými, vyššími počty vlaků, ukazuje, že třetí kolej železničního mostu nutná není.

Budoucnost železnice je v tunelech pod Prahou. Čím dříve budou postaveny, tím lépe. Cenné místo na povrchu si říká o nejlepší dostupnou dopravní technologii. „Vidíme v přímém přenosu, jak SŽ a IPR Praha důvody demolice mostu vyrábějí. V odborné argumentaci se odhalují nedostatky projektů za miliardy, například nového Smíchovského nádraží,” říká Pavel Štorch.

Nákladní železniční doprava do historického centra Prahy nepatří

Jsme přesvedčeni, že pro nákladní železniční dopravu je vhodné využít jiných tras než mostu mezi Smíchovem a Výtoní: “Podporujeme železniční dopravu osobní i nákladní, nákladní vlaky nicméně vůbec nemusí zatěžovat historické centrum Prahy. Potřebné kapacity je možné zajistit zkapacitněním Branického mostu” říká Pavel Štorch, zakladatel iniciativy. “Je ostudou, že Správa železnic tak dlouho otálela s výstavbou druhé koleje na Branickém mostu, který je dnes kvůli tomu uzavřen a doprava je tak v kritické situaci.“

Plány SŽ se železničním mostem v Praze jsou nezákonné zaznělo v Senátu. Iniciativa Nebourat vyzývá ministra Kupku k zastavení veškerých kroků

Problémy s architektonickými soutěžemi Správy železnic se množí. Zatímco veřejným prostorem hýbe kauza přestavby Hlavního nádraží, zástupci vrcholných orgánů památkové péče na páteční debatě v Senátu jednoznačně varovali, že zbourání železničního mostu by bylo v rozporu s platnou legislativou a je tedy nezákonné. Petice za
záchranu a modernizaci mostu mezitím přesáhla 20 000 podpisů. Iniciativa Nebourat v pondělí vyzvala otevřeným dopisem ministra dopravy Martina Kupku k zastavení veškerých dalších kroků v chybně zadaném soutěžním dialogu, k vypsání soutěže na rekonstrukci mostu a k prošetření fungování Správy železnic.

Otevřený dopis Nebourat ministrovi dopravy Martinu Kupkovi

Vážený pane ministře Kupko,

oslovujeme Vás jménem občanského spolku Nebourat, z.s. a dvaceti tisíc signatářů petice za záchranu železničního mostu pod Vyšehradem.
Ač neradi, jsme nuceni se na Vás opět obrátit formou otevřeného dopisu, a to abychom
Vás vyzvali k zastavení veškerých dalších kroků směřujících k realizaci návrhu vzešlého z chybně zadaného soutěžního dialogu “Veřejná zakázka: Železniční mosty pod Vyšehradem” (evidenční číslo ve VVZ: Z2021-016107, dále “soutěžní dialog”). Místo toho apelujeme na vypsání nové mezinárodní soutěže na rekonstrukci kulturní památky Soubor železničních mostů na trati Praha hl. n – Praha Smíchov (dále
“železniční most”), popřípadě jeho doplnění vhodným řešením bezbariérovosti pro pěší
a další lehkou mobilitu.

Plné znění dopisu si můžete přečíst zde.

Technologie místo betonu: studie experta z ČVUT nabízí chytré řešení pro Vyšehradský most

Studie počítá se zastávkou pro oblast Výtoně-Albertova a ukazuje nepotřebnost třetí koleje. Iniciativa Nebourat jako první a jediná nechala prověřit nutnost třetí koleje na úseku přes Vltavu mezi Výtoní a Smíchovem zkušeným nezávislým dopravním technologem. Na základě dostupných dat pro předpokládaný výhledový provoz v dohledné budoucnosti se ukazuje, že při modernizaci zabezpečovacího
zařízení není třetí kolej v místě památkově chráněného nýtovaného mostu nutná.
Tyto poznatky shrnuje studie týmu Ing. Jiřího Pospíšila, Ph.D., která počítá se zastávkou pro oblast Výtoně i Albertova a provozem plánované tangenciální linky Smíchov – Vršovice.